Kvalitet/sporbarhet

Våre flytende eggprodukter har høy kvalitet. Eggene blir knekket, separert og varmebehandlet/ pasteurisert, for å hindre vekst av uønskede bakterier.

Vårt laboratorium kontrollerer bakterier i hver serie av eggprodukter som produseres, og godkjenner produktene før de sendes ut. I tillegg kontrollerer vi Salmonella eksternt.

Vårt kvalitetssystem bygger på HACCP - prinsippene og IK-mat og vi har stor fokus på hygiene i produksjonen for å produsere eggprodukter med ønsket kvalitet.

Vi kan spore alle eggprodukter tilbake til eggpakkeriet som igjen kan spores videre til eggprodusent.
Kundene skal være trygge når de bruker produkter fra DAVA Foods Norway AS og alle kan få analysesertifikat tilsendt med eggproduktene.